وبلاگ شخصی جلیل قویدل

اطلاعات شخصی و منابع برای دانشجویان

۱۳ مطلب با موضوع «هوش مصنوعی» ثبت شده است

۱۴
خرداد
  • جلیل قویدل
۰۳
خرداد
  • جلیل قویدل
۱۰
ارديبهشت
  • جلیل قویدل
۱۱
اسفند
  • جلیل قویدل
۱۱
اسفند
  • جلیل قویدل
۱۱
اسفند
  • جلیل قویدل
۱۱
اسفند
  • جلیل قویدل
۱۱
اسفند
  • جلیل قویدل
۱۱
اسفند
  • جلیل قویدل
۰۱
اسفند
  • جلیل قویدل