وبلاگ شخصی جلیل قویدل

اطلاعات شخصی و منابع برای دانشجویان
۱۸
مهر
  • جلیل قویدل
۰۳
آبان

سلام

روز یکشنبه چهارم آبان هیچ کلاس جبرانی تشکیل نخواهد شد.

  • جلیل قویدل