وبلاگ شخصی جلیل قویدل

اطلاعات شخصی و منابع برای دانشجویان
۱۳
اسفند

سلام

برنامه حضور من در دانشگاه صنعتی شاهرود برای پاسخگویی به دانشجویان

یک شنبه : ساعت 9:30 تا 11:40 هفته های فرد

سه شنبه: ساعت 9:30 تا 11:40

  • جلیل قویدل