وبلاگ شخصی جلیل قویدل

اطلاعات شخصی و منابع برای دانشجویان

وبلاگ شخصی جلیل قویدل

اطلاعات شخصی و منابع برای دانشجویان

۱۴
فروردين

سلام

هیچ یک از کلاس ها 15 ام تا 23ام فروردین 94 تشکیل نخواهد شد

  • جلیل قویدل
۱۳
اسفند
  • جلیل قویدل