وبلاگ شخصی جلیل قویدل

اطلاعات شخصی و منابع برای دانشجویان

وبلاگ شخصی جلیل قویدل

اطلاعات شخصی و منابع برای دانشجویان

۰۶
ارديبهشت

سلام

با توجه به نبود کلاس خالی، کلاس های جبرانی روز یکشنبه 6 اردیبهشت تشکیل نخواهد شد.

  • جلیل قویدل
۱۳
اسفند

دانلود


درس اول      محمد جمالزاده

درس دوم     عباسغلی نقوی

درس سوم    الهام رستمیان

درس چهارم   مهدی عرب

درس پنجم     امیر میرزایی

درس ششم  امین علی یزدی

  • جلیل قویدل