وبلاگ شخصی جلیل قویدل

اطلاعات شخصی و منابع برای دانشجویان
۲۳
خرداد

سلام

دانشجویانی که با من درس پروژه پایانی اخذ کرده اند  هر چه سریعتر به من ایمیل بزنند.

  • جلیل قویدل
۲۳
خرداد

سلام

تحویل پروژه روز چهار شنبه 93/4/4 از ساعت 8:00 صبح در اتاق من انجام خواهد شد. 

در صورتی که گروهی برای تحویل پروژه در روز اعلام شده مراجعه نکنند نمره صفر برای پروژه لحاظ شده و به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود.

پروژه به صورت گروه های 2 نفره تحویل گرفته می شود و در صورت عدم تسلط یکی از اعضای گروه از دیگر عضو نیز نمره کسر خواهد شد.

زمان تحویل پروژه محدود است پس به موقع برای تحویل پروژه خود اقدام کنید.


  • جلیل قویدل
۱۳
اسفند

سلام

برنامه حضور من در دانشگاه صنعتی شاهرود برای پاسخگویی به دانشجویان

یک شنبه : ساعت 9:30 تا 11:40 هفته های فرد

سه شنبه: ساعت 9:30 تا 11:40

  • جلیل قویدل