وبلاگ شخصی جلیل قویدل

اطلاعات شخصی و منابع برای دانشجویان
۰۶
مهر

سلام

کلاس طراحی الگوریتم دانشجویان مکاترونیک آقای محبی روز دوشنبه در کلاس 5 دانشکده کامپیوتر تشکیل خواهد شد

  • جلیل قویدل