وبلاگ شخصی جلیل قویدل

اطلاعات شخصی و منابع برای دانشجویان
۲۸
خرداد

سلام

دانشجویان می توانند حداکثر تا تاریخ 93/4/2 پروژه خود را ارسال کنند. به پروژه هایی که بعد از این تاریخ ارسال شوند نمره تعلق نخواهد گرفت.

  • جلیل قویدل
۱۳
اسفند

دانلود


درس اول      محمد جمالزاده

درس دوم     عباسغلی نقوی

درس سوم    الهام رستمیان

درس چهارم   مهدی عرب

درس پنجم     امیر میرزایی

درس ششم  امین علی یزدی

  • جلیل قویدل